Projects

1 "Effective Task Allocation for Autonomous Heterogeneous Multi-Robot Search and Rescue Team", TUBÝTAK 1001 Research Project, 2018
2 "Afet robotlarý için Navigasyon ve Keþif Algoritmalarýnýn Tasarýmý", YTÜ-BAPK Doktora Projesi, 2017
3 "Çoklu Mikro Hava Araçlarýnda Rota Planlama Navigasyon Haritalama ve Keþif Algoritmalarý Gerçeklenmesi", YTÜ-BAPK Doktora Projesi, 2017
4 "Otonom Arama Kurtarma RobotlarĂ˝ Ýçin KeĂžif, Haritalama ve Afetzede Tespit AlgoritmalarĂ˝nĂ˝n GeliĂžtirilmesi", TÜBÝTAK - 1001 AraĂžtĂ˝rma Projesi, 2013 Abstract
5 "Afet Ortamlarýnda Kullanýlacak Otonom Robot Tasarýmý", YTÜ-BAPK Kapsamlý Araþtýrma Projesi, 2013 Abstract
6 "Afet RobotlarĂ˝ Ýçinn Algoritma TasarĂ˝mĂ˝", YTÜ-BAPK KapsamlĂ˝ AraĂžtĂ˝rma Projesi, 2013 Abstract
7 "Robot Takýmý ile Eþ Zamanlý Konum Belirleme ve Haritalama", YTÜ-BAPK Yüksek Lisans Araþtýrma Projesi, 2010 Abstract
8 "EĂž ZamanlĂ˝ Konum Belirleme ve Harita OluĂžturma AmaçlĂ˝ Robot TakĂ˝mĂ˝ Projesi", YTÜ-BAPK AraĂžtĂ˝rma Projesi, 2008 Abstract
9 "EĂž ZamanlĂ˝ Konum Belirleme ve Harita OluĂžturma AmaçlĂ˝ Otonom Robot Projesi", YTÜ-BAPK AraĂžtĂ˝rma Projesi, 2007 Abstract