Projects

1 "Afet robotları için Navigasyon ve Keşif Algoritmalarının Tasarımı", YTÜ-BAPK Doktora Projesi, 2017
2 "Çoklu Mikro Hava Araçlarında Rota Planlama Navigasyon Haritalama ve Keşif Algoritmaları Gerçeklenmesi", YTÜ-BAPK Doktora Projesi, 2017
3 "Otonom Arama Kurtarma Robotları İçin Keşif, Haritalama ve Afetzede Tespit Algoritmalarının Geliştirilmesi", TÜBİTAK - 1001 Araştırma Projesi, 2013 Abstract
4 "Afet Ortamlarında Kullanılacak Otonom Robot Tasarımı", YTÜ-BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi, 2013 Abstract
5 "Afet Robotları İçinn Algoritma Tasarımı", YTÜ-BAPK Kapsamlı Araştırma Projesi, 2013 Abstract
6 "Robot Takımı ile Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Haritalama", YTÜ-BAPK Yüksek Lisans Araştırma Projesi, 2010 Abstract
7 "Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Harita Oluşturma Amaçlı Robot Takımı Projesi", YTÜ-BAPK Araştırma Projesi, 2008 Abstract
8 "Eş Zamanlı Konum Belirleme ve Harita Oluşturma Amaçlı Otonom Robot Projesi", YTÜ-BAPK Araştırma Projesi, 2007 Abstract