Grubumuz Robocup 2016'da 2 Birincilik Aldý

Grubumuz, bu yýl 20. kez düzenlenen Uluslararasý RoboCup Dünya Þampiyonasýndan iki birincilikle döndü. Bu yýl Almanya'nýn Leipzig þehrinde düzenlenen yarýþmaya 45 ülkeden yaklaþýk 3500 yarýþmacý katýldý. Futbol oynayan robotlar, ev robotlarý, endüstriyel robotlar, arama kurtarma robotlarý gibi 17 kategoride yaklaþýk 1200 robot yarýþtý. Olasýlýksal Robotik Grubu olarak, çoklu robot simülasyonu alanýnda 1.'lik ödülü aldýk. Gerçek robotlarýn yarýþtýðý arama kurtarma liginde ise TÜBÝTAK destekli projemiz kapsamýnda geliþtirdiðimiz robotumuz ile kendi sýnýfýmýzda keþif kategorisinde 1.'lik kazandýk. Grubumuz, 2011 yýlýndan beri RoboCup yarýþmalarýna katýlmaktadýr ve 3 kez dünya ikinciliði elde etmiþtir.